Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Comunicat de presă - Activităţi şi rezultate anul I de studii Psihopedagogie UPB

 

București, decembrie 2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
S-a încheiat primul an de studii
în cadrul proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice
din învățământul preuniversitar
pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră”!
 
Iată care sunt rezultatele și activităţile desfăşurate la Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, partener național în cadrul proiectului, la Specializarea Psihopedagogie.
 
Reamintim că Universitatea „POLITEHNICA” din București oferă, în cadrul proiectului, două specializări, anume Chimie și Psihopedagogie.


 
Astfel, cei 50 de cursanți admiși la specializarea Psihopedagogie au studiat, în semestrul I, următoarele discipline :
 •                Fundamentele pedagogiei
 •                Fundamentele psihopedagogiei speciale 
 •                Fundamentele psihologiei
 •                Psihologia copilului
 •                Teoria și metodologia curriculum-ului
 
Tot în cadrul specializării Psihopedagogie, în semestrul II, au fost studiate următoarele discipline :
 •     Psihologia educației
 •    Psihologia adolescentului și adultului
 •     Educație interculturală
 •     Pedagogie II –Teoria si metodologia instruirii
 •     Pedagogie II –Teoria si metodologia evaluării
 •     Didactica predării disciplinelor psihopedagogice
 
 
Activitățile didactice, atât cele directe cât și cele desfășurate pe platforma e-learning special creată în cadrul proiectului, au fost stabilite conform specificațiilor calendarelor disciplinelor și ale manualelor de studiu. Cursanții au folosit forumul de pe platforma e-learning pentru a formula întrebări de interes general, dar și specific.
 
În ceea ce privește facilitarea învățării prin activitățile specifice ED, menționăm faptul că, încă de la începutul desfășurării activităților tutoriale, cursanții au fost motivați și încurajați în discuțiile cu tutorii, dar și între ei.
 
Totodată, cursanților le-au fost oferite consultanță și suport în elaborarea temelor prevăzute în manual. În condițiile în care cursanții nu au înțeles cerințele legate de realizarea unui subiect, coordonatorii de discipline și tutorii au detaliat sarcinile și au oferit informații suplimentare.
 
Lucrările elaborate de cursanți au răspuns tematicii și, pe lângă manualele tipărite, a mai fost utilizată și o bibliografie suplimentară. Evaluarea finală a constat într-o lucrare scrisă conținând, de regulă, itemi selectați din lucrările de verificare din manuale, dar și itemi formulați astfel încât să solicite o abordare personală și valorificarea cunoștințelor acumulate.
 
Cu ocazia întâlnirilor tutoriale, pe lângă prezentarea conținuturilor din manual, au fost explicate pe larg problemele considerate mai dificile și s-a răspuns întrebărilor cursanților.
 
Tutorii au contribuit și la stabilirea unor relații de comunicare între cursanți. Coordonatorii de discipline și tutorii le-au oferit cursanților feed-back permanent în elaborarea materialelor, aceștia având posibilitatea să-și îmbunătățească lucrările în urma discuțiilor avute, atât pe forum cât și prin căsuța de dialog.
 
 
 
 
În ceea ce privește resursele de învățare oferite:
 
 •     Manualele au fost accesibile, clare, coerente, sintetice, centrate pe conceptele de bază ale disciplinelor predate, cu numeroase teme de reflecție, teste de autoevaluare și teme de verificare relevante. Acestea au fost completate prin indicarea de surse bibliografice suplimentare. În situația în care manualele au fost considerate ca fiind foarte teoretizate, s-a apelat la oferirea pe platformă a unor materiale ajutătoare suplimentare
 •     Testele de evaluare au fost utile, ele relevând progresul înregistrat de către cursanți
 •     Lucrările de verificare au arătat progresul înregistrat
 •     Au fost sugerate bibliografii suplimentare, mai ales în situațiile în care cursanții au fost foarte interesați de o anumită disciplină.
 
A fost dovedită, încă o dată, utilitatea întâlnirilor față în față. Neclaritățile existente, privind aspecte care îi preocupau pe cursanți în activitatea didactică, au fost discutate în cadrul întâlnirilor față în față. Au fost rezolvate multe situații problemă, au fost realizate clarificări conceptuale. Cursanții au participat la dezbateri, au formulat întrebări, dar au oferit și răspunsuri.
 
Finalizarea parcurgerii fiecărei discipline a constat în examen scris. Pe lângă obiectivele cognitive urmărite, un rezultat bun a fost dezvoltarea de relații de colaborare și cooperare în cadrul grupului.
 
Strategiile didactice folosite au fost bazate pe metoda dezbaterii, rezolvării unor situații problemă, brainstorming, studii de caz, explicații, folosindu-se strategii expozitive, dar și active.
 
Pentru fiecare disciplină în parte, au fost realizate câte 2 lucrări de verificare și 2 întâlniri față în față.