Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Limba
ro eng

Comunicate de presă
« Înapoi

Comunicat de presă - Încheierea activităţii de evaluare şi monitorizare pentru anul I de studii

București, ianuarie 2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
S-a încheiat activitatea de evaluare şi monitorizare
a modului de implementare,
de către cele 6 universităţi partenere,
a programelor de formare prin educaţie la distanţă
oferite în cadrul proiectului
Formarea profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”,
pentru anul I de studii.
 
Scopul evaluării şi monitorizării a fost de a asigura implementarea optimă a programelor de formare oferite în cadrul proiectului, cu respectarea:
 • exigenţelor stipulate în planurile de învăţământ
 • a celor meționate în materialele de studiu
 • a standardelor în vigoare.
 
Procedura de evaluare şi monitorizare a cuprins următoarele etape, pentru fiecare din cele 2 semestre în parte:
1.     Fiecare din universitățile partenere în cadrul proiectului a elaborat, semestrial, un raport de autoevaluare, în baza specificaţiilor din Strategia de implementare a programelor de formare prin Educaţie la Distanţă.
2.     Comisia de evaluare, numită de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Beneficiar al proiectului, a întocmit - pentru fiecare universitate parteneră în parte, atât pe semestrul I cât și pe semestrul II al primului an de studii - un raport de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare, a verificării gradului de îndeplinire a condiţiilor specificate în Strategia de implementare a programelor de formare prin Educaţie la Distanţă şi prin vizite la instituţia de învăţământ superior. Comisia de evaluare numită de UMPFE - care a analizat rapoartele de autoevaluare, a efectuat vizitele de monitorizare şi a acordat universităţilor asistenţă - a fost compusă din minim 2 persoane, cadre didactice cu experienţă în managementul tehnologiei educaţiei la distanţă (ED).
3.     În baza fişei de evaluare – monitorizare privind gradul de îndeplinire a criteriilor ED, UMPFE a făcut universităţilor recomandări de îmbunătaţire a modului de implementare a programelor de pregătire.
 
Raportul de autoevaluare este un document întocmit de fiecare universitate parteneră și care cuprinde informaţii fundamentale privind modul de desfăşurare a programelor de formare în tehnologia ED realizate în cadrul proiectului.
 
Urmare completării de către universitățile partenere a rapoartelor de autoevaluare și analizei acestora de către membrii Comisiei de evaluare, în cadrul vizitelor de evaluare, comisiile au evaluat şi verificat gradul de îndeplinire a criteriilor ED, inclusiv prin discuţii cu responsabilii desemnaţi de universitate pentru coordonarea implementării programelor de formare, reprezentanţi ai departamentelor de învăţământ la distanţă, cadre didactice implicate în desfăşurarea programelor de formare şi, nu în ultimul rând, cursanţi.
 
Constatările comisiei cu ocazia vizitei, recomandările privind îmbunătăţirea activităţilor de ED şi comentariile asupra modului de întocmire a raportului de autoevaluare au fost consemnate în fişa de evaluare - monitorizare şi aduse la cunoştinţa universităţilor.
Principalele categori de criterii care au fost luate în considerare în cadrul evaluării au fost:
 • criterii privind cadrul organizatoric
 • criterii privind baza materială
 • criterii privind cursanţii
 • criterii privind personalul didactic
 • criterii privind conţinutul procesului de învăţământ (planuri de învăţământ, resurse de învăţământ, proces de instruire şi de evaluare)
 • criterii privind managementul calității
 
Urmare vizitelor de evaluare și a analizei tuturor rapoartelor de autoevaluare, atât pentru semestrul I cât și pentru semestrul II al anului I de studii, a reieșit că, în linii generale, toate cele 6 universități partenere din cadrul proiectului îndeplinesc criteriile de evaluare-monitorizare, conform tuturor categoriilor de criterii menționate mai sus.
 
Evident, însă, au existat recomandări de îmbunătățire a modului în care sunt implementate pogramele de formare oferite în cadrul proiectului și, printre acestea, menționăm:
 • necesitatea remedierii acelor situații în care s-au constatat carențe în ceea ce privește competențele digitale ale cursanților
 • necesitatea ca, în funcție de specificul conținuturilor, unele manuale să poată fi actualizate de la an la an, din cauza dinamicii datelor statistice incluse în materia de curs
 • posibilitatea ca maniera de abordare a conținuturilor specifice diferitelor discipline de curs să fie una personală, și nu una tributară exclusiv viziunii autorilor manualelor, evident însă pornindu-se de la aceleași obiective/competențe, conținuturi și structură tematică
 • necesitatea unei preocupări mai susținute a cadrelor didactice implicate în formare în vederea asigurării suportului tutorial on-line si off-line
 • necesitatea de a pune accent mai mare pe utilizarea platformei e-learning din cadrul proiectului
 • necesitatea unei mai atente monitorizări a cursanților pe parcursul semestrului
 • necesitatea folosirii temelor de control și a testelor pe parcursul semestrului, pentru o mai atentă evaluare pe parcurs a progresului cursanților
 • necesitatea dezvoltării unui sistem de management a calității proceselor didactice aferente programelor de formare, cu proceduri, responsabilități și sisteme de colectare, prelucrare și analiză a datelor specifice activităților didactice prin educație la distanță
 • necesitatea aplicării procedurilor de asigurare a calității, completarea periodică a formularelor solicitate de proceduri, discutarea rapoartelor și a măsurilor corective

 

Menționăm că activitatea de evaluare-monitorizare a modului în care sunt implementate programele de formare oferite în cadrul proiectului Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” continuă și în anul II de studii.

 
Echipa proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”

 

Informaţii

Comunicat de presă - Conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră"

Vineri, 23 noiembrie 2012, se desfăşoară, la Hotel Ibis – Palatul Parlamentului, conferinţa de încheiere a proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”


Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Răspuns la solicitările de clarificări

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) a primit solicitări de clarificări cu privire la solicitarea de ofertă de preţ pentru achiziţia de servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - servicii hoteliere şi de restaurant

Cerere de ofertă - servicii de organizare a conferinţei naţionale pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi a experienţei acumulate în cadrul proiectului.


Cerere de ofertă - achiziţie de mobilier

Cerere de ofertă pentru achiziţia de mobilier.


Resurse